Return to ШКОЛИ

БАЛЕТНА ШКОЛА „КОЛОМБИНА“

Балет и танцов театър “КОЛОМБИНА” е студия, която се развива в три модула:
* БАЛЕТ – Класически и Модерен, за деца и възрастни
* Театрално-музикална студия – за деца и тийнейджъри
* Индивидуално пеене
“КОЛОМБИНА” полага основите и развива базисни умения на класическия балет и съвременните танцови техники, както при най-малките деца и тийнейджъри, така и при желаещи от всички възрасти.
Изграждането на чувство за ритъм и музикалност, на пластичност в мисълта и движението, на усет към красивото и доброто е принос към по широка цел – съчетаването на различни видове музикално-сценични и театрални форми, които намират своята изява на голямата сцена, като цялостни балетно-театрални спектакли.
Създател и ръководител на школата е Албена Арнаудова – дългогодишна прима на Държавен музикален театър “Стефан Македонски” и дипломиран балетен педагог в НМА “Панчо Владигеров”.
Театрално-музикалният модул се ръководи от Михаил Арнаудов – професионален музикант в Софийска Филхармония, с дългогодишен опит и практика с деца.

За контакти: Албена Арнаудова
Тел: 0877 229 126
E:arnaudova.abi@gmail.com
facebook.com/colombina.ballet