ПОЛУДНЕВНА АНГЛИЙСКА ЗАБАВАЧНИЦА

Английската забавачка има дълга традиция в чуждоезиковото обучение на деца. Изучаването на английски език се базира на съвременните системи на Oxford, предназначени за работа с деца в най-ранна възраст. Усвояването на езика се осъществява посредством въвличането на детето в един фантастичен свят на игра и въображение. Децата се припознават с героите на учебника, също деца като тях, и следвайки ги в техните приключения се отварят за възприемане и запаметяване на думички от заобикалящата ги среда и природа, изрази, които изграждат основни комуникативни умения в конкретни ситуации и умения да изразяват своите чувства и желания. Забавните истории с героите на учебника претворяваме във вълнуващи представления с музика и театър.

Обучението в забавачката включва и часове по български език и математика по системи, одобрени от МОН за предучилищно образование.

Заниманията по роден език създават умения у децата да се изразяват, описват, преразказват, да комуникират активно и пълноценно.

Математическите ситуации развиват въображението и логическото мислене. Децата броят, групират, сравняват, измерват, откриват причинно-следствени връзки.

Стремим се да задоволим и любопитството на малчуганите към животните и природата, а в увлекателни беседи им разказваме за българските традиции и празници.

Децата участват в творчески и художествени дейности като оцветяване, рисуване с боички и ръчички, апликиране, моделиране. Малките сръчковци режат и лепят, изработват фигурки от пластилин и експериментират с природни материали.

Нашето разбиране е да се създаде спокойна, предразполагаща и окуражаваща среда за децата. Загрижени сме и за възпитаването им в добро отношение към другия, умение да играят заедно, да бъдат търпеливи и отзивчиви, да споделят и да помагат.

Ръководител на школата – Ани Йорданова Славчева – Георгиева, филолог и педагог с опит в обучението на деца.

Телефон за контакт: 0887 40 92 41