ЗА РЪКОВОДСТВОТО

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 18.02.2021 г.

ИЗБРАНИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – МИХАИЛ ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО – МИХАИЛ ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

АНИ ЙОРДАНОВА СЛАВЧЕВА – ГЕОРГИЕВА

КАТЯ НИКОЛОВА ПОПОВА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ АНГЕЛИЧИН

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ:

РАЛИЦА ТОНЧЕВА ПАНАЙОТОВА

ХРИСТИНА ЦАНКОВА ПАНТЕВА

РАЛИЦА КОВАЧЕВА БЕЖАН